Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

15.10.2014

Urzd Miasta i Gminy Mrozy poszukuje projektantw na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsiwzicia polegajcego na Budowie wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystw w miejscowoci Grodzisk.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach
- przygotowanie niezbdnej dokumentacji do zoenia zgoszenia robt w Starostwie Powiatowym/ uzyskania pozwolenia na budow.

Planuje si wykonanie nastpujcych prac:

ustawienie altany wraz z awkami, stojaka rowerowego, kosza na mieci; utwardzenie terenu oraz zagospodarowanie terenw zielonych lokalizacja zadania: dz. nr ewid. 1584 w miejscowoci Grodzisk, gmina Mrozy.

Do obowizkw Wykonawcy naley:

1. Sprawdzenie w terenie warunkw wykonania zamwienia
2. Uwzgldnienie, podczas realizacji projektu, wymogw Zamawiajcego, dotyczcych punktu postoju turystw.
3. Uzyskanie, przed rozpoczciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiajcego materiaw przedprojektowych w zakresie rozwiza funkcjonalnych,
4. Konsultacje z Zamawiajcym na kadym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczce istotnych, majcych wpyw na koszty elementw, tj. rozwiza funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiaowych, przy jednoczesnym zaoeniu, e zaproponowane rozwizania i materiay zapewni minimalizacj kosztw,
5. Opisywanie proponowanych materiaw i urzdze za pomoc parametrw technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeeli nie bdzie to moliwe i jedyn moliwoci bdzie podanie nazwy materiau lub urzdzenia, to Wykonawca zobowizany jest do podania co najmniej dwch producentw tych materiaw lub urzdze.

Termin realizacji zamwienia 2 miesice od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiajcego wstpnej koncepcji.

Kryterium oceny ofert 100% cena.

Osoba do kontaktu: Barbara Wsowska nr (25) 75 74 175
Termin skadania ofert upywa w dniu 31.10.2014 r.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy