Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

08.08.2014

W dniu 1 sierpnia 2014 r. odbya si XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Zasadniczym jej tematem byo podjcie szeregu uchwa dotyczcych midzy innymi:

- zmian w budecie gminy na rok 2014 i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025,
- zbycia nieruchomoci gruntowych w Lipinach i Sokolniku oraz zamian nieruchomoci w Mrozach, Guzewie i Toporze,
- przystpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Ziemi Miskiej,
- uzgodnienia zakresu prac na pomniku przyrody i wykrelenia z ewidencji pomnikw przyrody na terenie powiatu miskiego,
- zmiany uchway w sprawie przystpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- okrelenia wysokoci opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gmin Mrozy,
- wyraenia zgody na wynajem lokalu uytkowego na czas oznaczony duszy ni 3 lata.


Ponadto, w zwizku ze zbliajcymi si wyborami uzupeniajcymi do Senatu oraz wyborami samorzdowymi, Rada podja uchway dotyczce:

- utworzenia odrbnego obwodu gosowania w szpitalu w Rudce,
- zmiany uchway w sprawie podziau gminy Mrozy na jednomandatowe okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu,
- zmiany uchway w sprawie podziau gminy na stae obwody glosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Z treci wszystkich uchwa mona zapozna si na stronie: www.mrozy.bip.net.pl/?c=635.

Burmistrz wysucha podzikowa za wykonanie w roku biecym nakadek bitumicznych oraz udzieli odpowiedzi na pytania radnych i sotysw dotyczcych midzy innymi: uruchomienia platformy w przejciu podziemnym, budowy cieek rowerowych wzdu torw kolejowych, wycinki suchych gazi, funkcjonowania siowni w hali sportowej, dziaalnoci orodka zdrowia w Jeruzalu.

Ponadto udzieli informacji dotyczcej kandydowania w wyborach uzupeniajcych do Senatu RP, zarzdzonych na dzie 7 wrzenia 2014 r.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy