Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ogoszenie o konkursie

11.07.2014


Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy ogasza konkurs ofert o wartoci mniejszej ni 30.000 euro.

1. Inwestor: Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy
2. Rodzaj zamwienia: usugi

3. Przedmiot zamwienia: penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robt budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w miejscowoci Jeruzal oraz czci miejscowoci ukwiec.

4. Realizacja zamwienia przewidziana jest w okresie od daty wprowadzenia Wykonawcy na budow do czasu bezusterkowego odbioru robt i oddania obiektu do uytkowania (termin zakoczenia zadania 15.05.2015 r.).

5. Zakres obowizkw inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623, z pn.zm.) i bdzie obejmowa w szczeglnoci:
nadzorowanie budowy w takich odstpach czasu, aby zapewniona bya cigo i skuteczno nadzoru,
sprawowanie kontroli w zakresie niezbdnym do zabezpieczenia interesw Inwestora,
kontrola zgodnoci wykonanych robt, wbudowanych elementw i stosowanych materiaw zgodnie ze specyfikacj istotnych warunkw zamwienia,
sprawdzenie ewentualnych kosztorysw sporzdzonych przez wykonawc robt,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwizanych z realizacj robt,
uczestnictwo w ostatecznym odbiorze robt zgodnie z przedmiotem umowy oraz w przegldach gwarancyjnych.

6. Podstawowe dane charakteryzujce projekt w zakadce ogoszone przetargi na stronie http://www.mrozy.bip.net.pl/

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
Cena za wykonanie zamwienia jest cen ryczatow i obejmuje wszystkie koszty niezbdne do cakowitego i efektywnego wykonania zamwienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiaw potrzebnych do realizacji zamwienia.
Cena za penienie funkcji inspektora nadzoru jest staa i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, rwnie w przypadku wyduenia terminu wykonania robt budowlanych, ktre bd przedmiotem penienia nadzoru.
Patno wynikajca z niniejszej umowy dokonana bdzie po podpisaniu bezusterkowego protoku kocowego odbioru robt w oparciu o faktur kocow wystawion przez Inspektora za wykonan usug.
Faktura patna bdzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Inwestora, przelewem na konto wskazane na fakturze.

8. Oferty naley zoy do dnia 18.07.2014 r. w siedzibie Inwestora Urzd Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy