Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach

09.06.2014

W dniu 6 czerwca 2014 r. odbya si XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach, tematem ktrej byo przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za rok 2013. Po rozpatrzeniu sprawozda oraz zapoznaniu si z opiniami Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp w Siedlcach i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Mrozach jednogonie udzielia Burmistrzowi absolutorium za rok 2013.

Rada wysuchaa informacji Geodety Powiatowego - pani Jolanty Nadonek w sprawie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw na terenie gminy. Prace bd wykonywane we wszystkich soectwach z wyczeniem Woli Rafaowskiej oraz Mrozw. Uzyskane dane bd stanowi baz wiedzy midzy innymi dla planowania przestrzennego czy zarzdzania kryzysowego. Nastpnie informacj o funkcjonowaniu Zakadu Gospodarki Komunalnej w Mrozach przedstawi dyrektor Zakadu, Stanisaw Konopka.

Ponadto Rada Miejska podja szereg uchwa dotyczcych midzy innymi: zmian w budecie gminy na rok 2014 oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2019; emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; nabycia od Skarbu Pastwa w drodze darowizny prawa wasnoci, nabycia i zbycia nieruchomoci; zamiaru utworzenia i prowadzenia publicznej szkoy ponadgimnazjalnej - Zasadniczej Szkoy Zawodowej; przyjcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016.

Z treci wszystkich uchwa podjtych na sesji bdzie mona zapozna si na stronie http://www.mrozy.bip.net.pl/ w zakadce "Uchway Rady".

Ponadto Burmistrz odpowiedzia na szereg pyta i wnioskw dotyczcych m.in. orodka zdrowia w Jeruzalu, kursw autobusw, remontu i budowy drg, wycinki drzew i gazi.

Nastpnie dokonano przegldu mienia gminy w terenie. Celem przegldu byy midzy innymi: remizy i wietlice w Rudce, Koaczu i Lipinach, rynek w Jeruzalu, budynek w Dbowcach, Zesp Szk Publicznych w Mrozach, ulice i drogi, na ktrych w roku biecym planowane jest pooenie nakadek asfaltowych. Burmistrz Mrozw omwi take planowane prace na skrzyowaniu ulic Granicznej i Tartacznej, zwizane z wyznaczeniem cieki rowerowej, siowni zewntrznej oraz planowanym przez podmiot prywatny budownictwie wielorodzinnym w Mrozach.

Zapraszamy do obejrzenia zdj z XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach: GALERIA ZDJ


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy