Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zaproszenie do wsptworzenia programu wsppracy na 2015 rok!

21.05.2014

Penomocnik Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi zaprasza organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie do udziau w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu wsppracy samorzdu wojewdztwa mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi na 2015 rok.

Punktem wyjcia do pracy nad przyszorocznym programem wsppracy jest program obowizujcy w roku 2014. Dostpny jest na stronie internetowej Samorzdowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakadce "Program wsppracy".

Uwagi do Programu zgasza mona poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupenie i doprecyzowania zapisw Programu na 2014 r., W tym celu wykorzysta naley specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny. Elektroniczna wersja formularza dostpna s na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakadce "Program wsppracy" - Konsultacje programu na rok 2015: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2015.html

W chwili przystpienia do prac nad przygotowaniem projektu rocznego programu wsppracy na 2015 rok wsppraca finansowa samorzdu wojewdztwa z organizacjami pozarzdowymi planowana jest w obszarze "Promocja zdrowia i polityka spoecznej" i obejmuje realizacj zada finansowanych ze rodkw PFRON, opat celowych pozwole na sprzeda alkoholu, dotacji celowej z budetu pastwa oraz dotacji celowej z jednostek samorzdu terytorialnego.

Formularz w wersji elektronicznej mona odesa na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - poczt na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, ktry nastpnie poddany zostanie konsultacjom spoecznym. Penomocnik Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi zaprasza do udziau we wsptworzeniu najwaniejszego dokumentu wpywajcego na zakres wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z sektorem pozarzdowym w kolejnym roku.

Zacznik: Formularz zgoszenia propozycji do projektu


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy