Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mrozach

18.02.2014

W dniu 14 lutego br. odbya si XXXV sesja Rady Miejskiej w Mrozach, powicona funkcjonowaniu opieki spoecznej i suby zdrowia na terenie gminy.

Przedmiotowe informacje przedstawili: pani Magorzata Wierzbicka - kierownik GOPS, pani Lidia Walecka - Lipiska - kierownik Przychodni Lekarskiej "Puls" w Mrozach, pan Ireneusz Skrzypek - Kierownik "San-Medica" s.c. NZOZ w Jeruzalu oraz pani Marianna Zambrzycka - dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Rudce. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii przedstawia przewodniczca Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych - pani Lidia Walecka - Lipiska.

Na sesj przyby rwnie wraz z rodzin pierwszy mieszkaniec urodzony w miecie Mrozy, ktry zosta uhonorowany przez Rad Miejsk i Burmistrza okolicznociowym listem gratulacyjnym oraz upominkami. Jan Tadeusz Pateza urodzi si 1 stycznia 2014 r., a na sesj przyby ze swoimi dumnymi rodzicami i rodzestwem.

Nastpnie Rada Miejska podja szereg uchwa, dotyczcych midzy innymi:

- wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego w 2015 roku,
- przyjcia gminnego programu realizacji wieloletniego programu Pomoc Pastwa w zakresie doywiania" na lata 2014 - 2020 oraz podwyszenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania nieodpatnie pomocy w zakresie doywiania,
- zaopiniowania projektu uchway Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy,
- udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Miskiego na zadania: Przebudowa drogi Ne 2231W Latowicz - Mrozy - Kauszyn skrzyowanie w m. Mrozy w km 16+015 z ul. Graniczn" oraz "Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topr - Lipiny od km 11+510 do9 km 13+210",
- przyjcia "Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie gminy Mrozy".

Z treci wszystkich podjtych uchwa mona bdzie zapozna si na stronie www.mrozy.bip.net.pl w zakadce "Uchway Rady".

copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy