Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Urzdzeniu punktu postoju turystw

14.02.2014

Urzd Miasta i Gminy Mrozy poszukuje projektantw na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsiwzicia polegajcego na Urzdzeniu punktu postoju turystw w miejscowoci ukwiec oraz Turystycznym zagospodarowaniu otoczenia wok zabytkowego pomnika w. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urzdzeniem punktu postoju turystw.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie projektu techniczno-budowlanego w 4 egzemplarzach
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach
- przygotowanie niezbdnej dokumentacji do zoenia zgoszenia robt w Starostwie Powiatowym/ uzyskania pozwolenia na budow.

Planuje si wykonanie nastpujcych prac:

1. ukwiec: ustawienie altany wraz z awkami, stojaka rowerowego, koszy na mieci; urzdzenie miejsca odpoczynku dla dzieci; utwardzenie terenu oraz zagospodarowanie terenw zielonych lokalizacja zadania: dz. nr ewid. 133 w miejscowoci ukwiec, gmina Mrozy.

2. Kuflew: urzdzenie gwnej alei prowadzcej do pomikna w. Antoniego w parku w Kuflewie poprzez utwardzenie kruszywem, zamontowanie owietlenia parkowego, ustawienie altany wraz z awkami, stojaka rowerowego, awek i koszy na mieci wok zabytkowego pomnika lokalizacja zadania : dz. nr ewid.1095 w miejscowoci Kuflew, gmina Mrozy.

Do obowizkw Wykonawcy naley:

1. Sprawdzenie w terenie warunkw wykonania zamwienia
2. Uwzgldnienie, podczas realizacji projektu, wymogw Zamawiajcego, dotyczcych punktu postoju turystw
3. Uzyskanie, przed rozpoczciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiajcego materiaw przedprojektowych w zakresie rozwiza funkcjonalnych,
4. Konsultacje z Zamawiajcym na kadym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczce istotnych, majcych wpyw na koszty elementw, tj. rozwiza funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiaowych, przy jednoczesnym zaoeniu, e zaproponowane rozwizania i materiay zapewni minimalizacj kosztw,
5. Opisywanie proponowanych materiaw i urzdze za pomoc parametrw technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeeli nie bdzie to moliwe i jedyn moliwoci bdzie podanie nazwy materiau lub urzdzenia, to Wykonawca zobowizany jest do podania co najmniej dwch producentw tych materiaw lub urzdze.

Termin realizacji zamwienia 2 miesice od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiajcego wstpnej koncepcji.

Kryterium oceny ofert 100% cena.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Krzyanowski nr (25) 75 74 175
Termin skadania ofert upywa w dniu 28.02.2014 r.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy