Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw

03.02.2014

Burmistrz Mrozw zawiadamia o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz, Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pn. zm.) oraz uchway Nr XXII/217/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz, Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal obejmujcego obszar w graniach obrbw Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz, Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal w gminie Mrozy, wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko, w dniach od 13 lutego 2014 r. do 14 marca 2014 r. w siedzibie Urzdu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy w godz. od 8.00 do 16.00. Z projektem zmiany planu bdzie mona rwnie zapozna si we wskazanym powyej terminie na stronie internetowej gminy Mrozy www.mrozy.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu miejscowego rozwizaniami odbdzie si w dniu 20 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz 647 z pn. zm.), oraz art. 46 pkt. 1, art. 39 pkt. 3, art. 40 i art. 41 w zwizku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zapewniajc moliwo udziau spoeczestwa w postpowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaywania skutkw realizacji ww. zmiany planu, kady, kto kwestionuje ustalenia przyjte w projekcie zmiany planu oraz prognozy oddziaywania na rodowisko, moe wnie uwagi.

Uwagi naley skada na pimie do Burmistrza Mrozw z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoci, ktrej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2014 r.

Burmistrz
Dariusz JaszczukZaczniki:

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mrozy

- Prognoza oddziaywania na rodowisko

- Uwaga do projektu zmiany planu wzr

- zal_1_rys_1_Mrozy

- zal_1_rys_2_Kruki

- zal_1_rys_3_Wola Paprotnia

- zal_1_rys_4_Gjszcz

- zal_1_rys_5_Wola Rafaowska

- zal_1_rys_6_Rudka

- zal_1_rys_7_Guzew

- zal_1_rys_8_Jeruzal


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy