Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zwrot podatku akcyzowego

13.01.2014

Urzd Miasta i Gminy Mrozy przypomina, e kady rolnik, ktry chce odzyska zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien zbiera faktury VAT.

Nastpnie w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2014 roku zainteresowany zwrotem producent rolny powinien zoy waciwy wniosek do odpowiedniego Urzdu (w zalenoci od miejsca pooenia gruntw rolnych) wraz z fakturami VAT. Faktury skadane z wnioskiem w pierwszym terminie (w lutym) maj stanowi dowd zakupu oleju napdowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku. Kolejny wniosek w danym roku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny moe zoy w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku wraz z fakturami VAT, stanowicymi dowd zakupu oleju napdowego za okres 6 miesicy poprzedzajcych miesic zoenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, czyli z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2014 roku.

W zwizku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzdu w sprawie okrelenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przypominamy, e zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 52, poz. 379 z pn. zm.) roczny "limit ustala si jako kwot stanowic iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napdowego, liczby 86 oraz powierzchni uytkw rolnych, bdcych w posiadaniu lub wspposiadaniu producenta rolnego, okrelonej w ewidencji gruntw i budynkw, wedug stanu na dzie 1 lutego danego roku". A zatem limit zwrotu podatku akcyzowego przysugujcy producentowi rolnemu w 2014 roku za 1 ha wynosi bdzie 81,70 z rocznie (1 ha x 86 l x 0,95 z).

W kadym roku kalendarzowym na nowo naliczany jest roczny limit zwrotu podatku akcyzowego. Dlatego w przypadku zaczenia do wniosku zoonego w pierwszym terminie (w lutym) faktur VAT stwierdzajcych zakup oleju napdowego do produkcji rolnej w iloci odpowiadajcej rocznemu limitowi, zwrot podatku akcyzowego przysuguje jednorazowo w wysokoci caego limitu na 2014 roku. Z kolei w przypadku niewykorzystania caego rocznego limitu w pierwszej turze naboru wnioskw, bd w ogle nie zoenia wniosku w danym czasie, nie wykorzystany limit roczny przysuguje w drugim terminie (w sierpniu). W sytuacji, gdy producent rolny nie wykorzysta limitu rocznego w pierwszym i w drugim terminie danego roku (w lutym i w sierpniu) limit ten przepada.

Szczegowe informacje o zasadach udzielania zwrotu oraz druki wniosku mona uzyska w Urzdzie Miasta i Gminy Mrozy w pokoju nr 16, bd pobra ze stron internetowych: tut. Urzdu: www.mrozy.bip.net.pl/?c=332 i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1752&LangId=0

Sporzdzia: Renata Gazka
rdo: ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 52, poz. 379 z pn. zm.), rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1408) oraz materiay informacyjne zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy