Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Mrozy

06.12.2013

W dniu 29 listopada 2013 r. w sali narad Urzdu Gminy odbya si XXXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Mrozy, na ktrej podjtych zostao szereg uchwa istotnych dla dalszego funkcjonowania gminy. Uchwalony zosta nowy Statut Gminy, ktry uwzgldnia zmiany wynikajce z otrzymania przez Mrozy praw miejskich z dniem 1 stycznia 2014 r. oraz dostosowania go do obowizujcych przepisw prawa, w tym ustawy o samorzdzie gminnym.


Powoana zostaa nowa jednostka organizacyjna gminy - Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Mrozach i nadany jej statut. Rada podja uchwa o zbyciu w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pastwa zabudowanej nieruchomoci przy ul. Armii Krajowej. Obiekt bdzie wykorzystywany na cele ustawowe Policji zwizane z bezpieczestwem i obronnoci pastwa. Uchwalony zosta Roczny program wsppracy gminy Mrozy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, a take "Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2014". Rada postanowia wnie skarg na rozstrzygnicie nadzorcze Wojewody stwierdzajcego niewano 1 i ust 4 4 uchway Nr XXXI/345/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 wrzenia 2013r. "W sprawie podjcia dziaa prorozwojowych polegajcych na polepszeniu warunkw yciowych wielodzietnych rodzin zamieszkaych na terenie Gminy Mrozy - program Mrozy dla Rodziny 3+". Z treci wszystkich uchwa podjtych na Sesji mona zapozna si na stronie www.mrozy.bip.net.pl


Ponadto obecni na Sesji wysuchali informacji o podmiotach gospodarczych dziaajcych na terenie gminy Mrozy, a take informacji przedstawionej przez przedstawiciela KRUS Oddzia w Misku Mazowieckim na temat wypadkw w rolnictwie. Radni i sotysi zgosili szereg pyta dotyczcych midzy innymi: dobudowy owietlenia ulicznego, ustawieniem wiat przystankowych i znakw drogowych, budowy i remontu drg czy nieprzyjemnych zapachw spowodowanych przywozem ziemi z domieszk zanieczyszcze chemicznych na grunty przy granicy gminy Mrozy z gmin Kauszyn.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy