Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

1 procent dla ZOSP RP

15.03.2007

Jak obliczy i przekaza 1% podatku dla Zwizku Ochotniczych Stray Rzeczypospolitej Polskiej w zeznaniu za rok podatkowy 2006.

W formularzu PIT-28 z poz.102, PIT-36 z poz. 178, a formularzu PIT-37 z poz. 110 - Podatek naleny wyliczamy 1% kwoty. Wyliczon kwot wpisujemy o dpowiednio: do formularza PIT-28 w poz.103, PIT-36 w poz.179, a w PIT-37 w poz.111 kwota 1% zmniejszenia z tytuu wpat na rzecz organizacji poytku publicznego. Przy obliczeniu 1 % pomija si kocwki wyraone w groszach.

W terminie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 skadaj osoby fizyczne PIT-36 i PIT-37.

Osoba fizyczna osigajca przychody objte ryczatem od przychodw ewidencjonowanych, zwana dalej podatnikiem do dnia 31 stycznia 2007 roku skada zeznanie PIT-28 o wysokoci uzyskanego przychodu, wysokoci dokonanych odlicze i nalenego ryczatu od przychodw ewidencjonowanych za rok 2006.

1% wyliczonego podatku nalenego wpacamy w banku lub na poczcie, podajc na druku wpaty: nazw odbiorcy, nr rachunku bankowego, kwot wpaty, imi i nazwisko oraz adres osoby wpacajcej, a take tytu wpaty. Zaliczkowe wpaty dokonane w terminie od 01 czerwca do 31 grudnia 2006 r. bd rwnie zaliczone w poczet wpat 1% na rzecz organizacji poytku publicznego i winny by uwzgldnione w rozliczeniu rocznym osoby dokonujcej wpaty.

Wpata musi by dokonana przed dniem zoenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy.

Rachunkami, na ktre dokonuje si wpat s rachunki bankowe Oddziaw Wojewdzkich Zwizku OSP RP (Oddzia Wojewdzki Zwizku OSP RP woj. mazowieckiego 54 1500 1012 1210 1013 2537 0000). Dokonujcy wpaty darczyca moe wskaza konkretn jednostk: OSP, Oddzia Gminny, Powiatowy, Wojewdzki ZOSP RP wwczas 70% wpaconej sumy zostanie przekazane do dyspozycji wskazanej jednostki zgodnie z regulaminem Akcji 1 procent dla ZOSP RP zatwierdzonym uchwa Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 20 padziernika 2005 r. Nr 140 /24/2005.

W tym przypadku wpaty powinny by dokonywane na rachunek bankowy Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP na terenie, ktrego znajduje si wskazana jednostka. Wzr dowodu wpaty podajemy w zaczniku nr 2.

Uyty skrt PDOF oznacza podatek dochodowy od osb fizycznych. Wpaty dokonane oglnie (bez wskazania beneficjenta wpaty) na rzecz ZOSP RP zostan wydatkowane zgodnie z decyzj Prezydium Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego.

Potwierdzony dowd wpaty zachowujemy podobnie jak inne dokumenty rozlicze podatkowych. Wypeniony formularz PIT-28 do 31 stycznia 2007r., a formularz PIT-36 bd PIT-37 do 30 kwietnia 2007r. wysyamy do urzdu skarbowego.

Jeeli z oblicze wynika, e mamy nadpat podatku, otrzymujemy zwrot podarowanej kwoty od urzdu skarbowego. Jeeli mamy niedopat, pacimy urzdowi skarbowemu o 1% mniej podatku nalenego.

W przypadku gdy formularz PIT-36 lub PIT-37 zosta ju zoony do urzdu skarbowego, a 1% podatku nie zosta odliczony, moemy w terminie do 30 kwietnia 2007 r. wypeni formularz powtrnie. Wwczas w czci A w rubryce 8 pkt 2 zaznaczamy kwadrat korekta zeznania. W przypadku formularza PIT-28 rwnie moemy wypeni go powtrnie, wpisujc na druku.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy