Stycze 2022
PnWtrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Informacja o XX Sesji Rady Miejskiej

22.09.2016

W dniu 16 wrzenia br. odbya si XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Przyby na ni przedstawiciel firmy BLUE LINE ENERGINEERING S.A., pan in. Piotr Buszka, ktry omwi zasady gazyfikacji Mrozw.

Poinformowa midzy innymi, e program gazyfikacji obejmuje postawienie w miejscowoci Mrozy stancji NLG, ktra jest urzdzeniem bezgonym i bezemisyjnym. Gaz bdzie dostarczany do stacji cystern. Ze stacji bdzie on przesyany do sieci dosyowo-rozdzielczej poprowadzonej po Mrozach. Realizacja projektu bdzie wykonywana etapowo od chwili obecnej do wrzenia 2017 r. Promocyjna opata przyczeniowa wynosi bdzie w zalenoci od mocy urzdze:

- poniej 40 kW (do 10 m3 gazu) - 1.800 z brutto,
- powyej 40 kW - 3.075 z brutto.

Orientacyjny koszt wykonania instalacji gazowej dla odbiorcy indywidualnego w domu jednorodzinnym wynosi bdzie:

  1. Projekt instalacji gazowej - 500 z
  2. Opinia kominiarska wskazujca - 150 z
  3. Wkad nierdzewny do komina - 1000 - 1500 z
  4. Kocio gazowy dwufunkcyjnej - 2000 - 4000 z
  5. Instalacja gazowa z montaem - 1500 z
  6. Odbiory, nagazowanie instalacji, opinia kominiarska powykonawcza - 200 z
Ze wszystkimi dokumentami dotyczcymi gazyfikacji mona zapozna si na stronie: http://mrozy.pl/index.php?menu=message&path=aktualne&link=5719

Nastpnie, z uwagi na obecno przedstawiciela Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz zainteresowanych nauczycieli, po dyskusji, Rada podja uchwa zmieniajc uchwa w sprawie okrelenia zasad udzielania zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach i przedszkolach, okrelenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli szk i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, okrelenia zasad rozliczenia obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, dla ktrych ustalony plan zaj jest rny w poszczeglnych okresach roku szkolnego oraz przypadkw, w jakich mona nauczycielowi zatrudnionemu w penym wymiarze zaj obniy tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj oraz warunkw i trybu tego obnienia. Ponadto podjte zostay uchway dotyczce:

- zmian w budecie gminy na rok 2016,
- nadania nazw ulic,
- zmieniajcej uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem lub zarzdzajcym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunkw korzystania z tych przystankw,
- przystpienie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Soneczne miasta Mazowsza".

Z treci wszystkich uchwa bdzie mona zapozna si na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=747

Ponadto pan Burmistrz udzieli odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania zarwno zgoszone na sesji w dniu 26 sierpnia 2016 r., jak i biecej. Przedmiotem zainteresowania radnych i sotysw byy midzy innymi sprawy zwizane z funkcjonowaniem Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Lipinach i orodka zdrowia w Jeruzalu, ukadaniem nakadek asfaltowych i chodnikw, remontu drg wirowych i gruntowych, remontem mostu w Gjszczu, zakupem dziaki pod plac zabaw, wykonaniem owietlenia ulicznego i innych.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy