Listopad 2017
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Gospodarka komunalna


 Analiza stanu gospodarki odpadami

Rok 2015 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy za 2015 r.

.......................................................................................................................................

 Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.07.2015

Od 1 sierpnia br. dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w załączniku: ZAWIADOMIENIE

.......................................................................................................................................

 Deklaracje - załączniki do pobrania


1. Deklaracja dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - załącznik nr 1

2.
-Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - załącznik nr 2

3.
-Deklaracja dla właścicieli nieruchomości, na której czasowo zamieszkują mieszkańcy - załącznik nr 3

.......................................................................................................................................

 Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

01.05.2015

Urząd Miasta i Gminy Mrozy przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty należy wnosić kwartalnie, bez wcześniejszego wezwania, w następujących terminach:

- Za I kwartał - do dnia 15 marca
- Za II kwartał - do dnia 15 maja
- Za III kwartał - do dnia 15 września
- Za IV kwartał - do dnia 15 listopada

.......................................................................................................................................

 Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

.......................................................................................................................................

 Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny w 2016 roku

Załącznik: Harmonogram

.......................................................................................................................................

 Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych

Podmioty wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1"

.......................................................................................................................................

 Wystawianie faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.12.2013

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, a szczególnie właścicieli firm w sprawie wystawiania faktur VAT z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której obowiązek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter publicznoprawny - stanowi rodzaj daniny publicznej.

.......................................................................................................................................

 Opłata za śmieci

27.06.2013

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 roku w gminie Mrozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Mrozy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040.

.......................................................................................................................................

 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy - aktualizacja

Rada Gminy Mrozy w dniu 21 marca 2013 roku podjęła uchwałę nr XXV/281/2013 która zmieniła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrozy. Przedmiotowy Regulamin ? zgodnie z § 3 niniejszej uchwały wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

.......................................................................................................................................

 Uwaga w sprawie odbierania odpadów komunalnych

W związku z wdrażaniem Nowego Systemu Gospodarki Odpadami do dnia 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości powinni rozwiązać umowy zawarte z dotychczasowymi przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych.

.......................................................................................................................................

 Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych - formularz


1. Pobierz formualrz

.......................................................................................................................................

 Jak dokładnie segregować odpady


1. Segregacja przykładowych odpadów

2. Magazynowanie i odbiór odpadów

.......................................................................................................................................

 Zmiany w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Mrozy

25.07.2013

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Mrozy przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

.......................................................................................................................................

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Mrozach przy ul. Granicznej 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

.......................................................................................................................................
copyright 2006-2016 Urząd Miasta i Gminy Mrozy