Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; activeCalendar has a deprecated constructor in /www/kalendarz/source/activecalendar.php on line 34
Sierpie 2022
PnWtrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Gospodarka komunalna


 Analiza stanu gospodarki odpadami

Rok 2015 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy za 2015 r.

.......................................................................................................................................

 Nowa stawka opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.07.2015

Od 1 sierpnia br. dla wacicieli nieruchomoci na terenie Gminy Mrozy obowizuje nowa stawka opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegy w zaczniku: ZAWIADOMIENIE

.......................................................................................................................................

 Deklaracje - zaczniki do pobrania


1. Deklaracja dla wacicieli nieruchomoci, na ktrej zamieszkuj mieszkacy - zacznik nr 1

2.
-Deklaracja dla wacicieli nieruchomoci niezamieszkaych - zacznik nr 2

3.
-Deklaracja dla wacicieli nieruchomoci, na ktrej czasowo zamieszkuj mieszkacy - zacznik nr 3

.......................................................................................................................................

 Opaty za odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych

01.05.2015

Urzd Miasta i Gminy Mrozy przypomina o obowizku wnoszenia opat za odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych. Opaty naley wnosi kwartalnie, bez wczeniejszego wezwania, w nastpujcych terminach:

- Za I kwarta - do dnia 15 marca
- Za II kwarta - do dnia 15 maja
- Za III kwarta - do dnia 15 wrzenia
- Za IV kwarta - do dnia 15 listopada

.......................................................................................................................................

 Harmonogram odbioru odpadw zbieranych w sposb selektywny w 2016 roku

Zacznik: Harmonogram

.......................................................................................................................................

 Osignite poziomy recyklingu

Osignite poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania.

.......................................................................................................................................

 Selektywna Zbirka Odpadw Komunalnych

Podmioty wyonione w wyniku przeprowadzonego postpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie staych odpadw komunalnych z Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1"

.......................................................................................................................................

 Wystawianie faktur z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.12.2013

W zwizku z licznymi zapytaniami mieszkacw, a szczeglnie wacicieli firm w sprawie wystawiania faktur VAT z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, e opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktrej obowizek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ma charakter publicznoprawny - stanowi rodzaj daniny publicznej.

.......................................................................................................................................

 Opata za mieci

27.06.2013

W zwizku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 roku w gminie Mrozy opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuj, e wpat mona dokonywa w kasie Urzdu Miasta i Gminy Mrozy od poniedziaku do pitku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz przelewem na konto bankowe Urzdu Gminy Mrozy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040.

.......................................................................................................................................

 Utrzymanie czystoci i porzdku na terenie Gminy Mrozy - aktualizacja

Rada Gminy Mrozy w dniu 21 marca 2013 roku podja uchwa nr XXV/281/2013 ktra zmienia uchwa w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Mrozy. Przedmiotowy Regulamin ? zgodnie z 3 niniejszej uchway wejdzie w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

.......................................................................................................................................

 Uwaga w sprawie odbierania odpadw komunalnych

W zwizku z wdraaniem Nowego Systemu Gospodarki Odpadami do dnia 1 lipca 2013r. waciciele nieruchomoci powinni rozwiza umowy zawarte z dotychczasowymi przedsibiorcami na odbieranie odpadw komunalnych.

.......................................................................................................................................

 Rozwizanie umowy o wiadczeniu usug w zakresie odbioru odpadw komunalnych - formularz


1. Pobierz formualrz

.......................................................................................................................................

 Jak dokadnie segregowa odpady


1. Segregacja przykadowych odpadw

2. Magazynowanie i odbir odpadw

.......................................................................................................................................

 Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Mrozach

Informujemy, i Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych mieci si w Mrozach przy ul. Granicznej 1. Punkt czynny jest od poniedziaku do pitku w godz. 8:00 - 16:00.

.......................................................................................................................................

 Zmiany w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Mrozy

25.07.2013

W zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Mrozy przejmie obowizek odbioru i zagospodarowania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych i niezamieszkaych.

.......................................................................................................................................
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy