Komunikat nr 5 – Pomoc Ukrainie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Gmina Mrozy bardzo aktywnie włączyła się od początku w pomoc potrzebującym poprzez zapewnienie miejsc do zamieszkania oraz wsparcie materialne bieżącego ich funkcjonowania.

Przyjdzie czas na podsumowania i oceny ale już dzisiaj po raz kolejny dziękuję wszystkim mieszkańcom, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które włączyły się w akcję pomocy potrzebującym. Pomimo, że przed nami jest jeszcze wiele pracy i przejawów empatii oraz szczodrości  już dzisiaj możemy powiedzieć, że zdaliśmy wszyscy razem egzamin w tym trudnym okresie.

Na dzień 10.03.2022 roku sytuacja w gminie Mrozy przedstawia się następująco:

  1. Na terenie gminy Mrozy przebywa zgłoszonych do urzędu 101 uchodźców z Ukrainy przebywających w lokalach publicznych gminy, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Szacujemy, że około 50 osób przebywa na terenie gminy, które nie zostały do nas dotychczas zgłoszone. Liczba osób jest zmienna bo nadal występuje duża rotacja przybyłych uchodźców.
  2. Gmina Mrozy objęła różnymi formami pomocy wszystkich uchodźców, którzy zostali do nas zgłoszeni. Udzielana pomoc jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb.
  3. Na bieżąco organizowane są zbiórki żywności i rzeczy niezbędnych do właściwego funkcjonowania przybyłych osób. W dalszym ciągu prosimy o wsparcie ogłaszanych przez nas  sukcesywnie zbiórek. Włączamy się również w zewnętrzne akcje zbiórek pomocy kierowanej bezpośrednio na Ukrainę.
  4. Gmina Mrozy poza udostępnieniem miejsc do zamieszkania przeznaczyła kwotę 50 tys. złotych z rezerwy „zarządzanie kryzysowe” na bieżące wydatki związane z pobytem uchodźców. Według aktualnych informacji wydatki związane z przyjęciem uchodźców nie będą zrefundowane gminom z budżetu państwa. Na rekompensatę kosztów mogą liczyć osoby fizyczne i podmioty gospordarcze.
  5. Szkoły i jednostki organizacyjne gminy podjęły działania mające na celu zorganizowanie zajęć edukacyjnych i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
  6. Przygotowujemy również oferty pracy dla przybyłych osób, które taką chęć deklarują.

Na stronie internetowej www.mrozy.pl została utworzona specjalna zakładka „Pomoc Ukrainie” link: http://archiwum.mrozy.pl/p,138,pomoc-ukrainie-dopomozh

Z podziękowaniem za dotychczasową pomoc i współpracę,

Dariusz Jaszczuk,  burmistrz Mrozów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-10
Data publikacji:2022-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2000