„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2020

Dnia 7 czerwca  2018  roku Burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”.

Na realizację tego zadania Gmina Mrozy  pozyskała 1 112 362,83 zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju 2016 roku. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, natomiast ze względu na ustalony niski poziom alokacji na konkurs RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 nie został przyjęty do dofinansowania. Po uzyskaniu przez Samorząd Województwa oszczędności w ramach zatwierdzonych wcześniej projektów w marcu 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego wniosek Gminy Mrozy został zatwierdzony do dofinansowania.

Kompleksowa termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach oraz w Gminnym Przedszkolu w Mrozach została wykonana w 2017 roku. Środki pozyskane z RPO Województwa Mazowieckiego będą stanowiły refundację poniesionych kosztów przez Gminę Mrozy na tę inwestycję.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3169