„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  372 591,26 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 298 073,01 zł.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych takich jak:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Języki obce
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Wycieczki edukacyjne
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

Celem i planowanym efektem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-10
Data publikacji:2019-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3460