Czerwiec 2021
PnWtrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Kongres Wsppracy Lider w Molinos (Hiszpania)

12.03.2009

W dniach 26 - 27 lutego br. w Molinos w Hiszpanii, odby si Kongres Wsppracy Lider . Celem Kongresu byo omwienie zagadnie zwizanych z przygotowaniem i realizacj projektw wsppracy - zarwno krajowych jak i zagranicznych. W pierwszym dniu obrad przedstawiciele Rzdu Aragonii oraz Ministerstwa rodowiska, Obszarw Wiejskich i Morskich przedstawili nie tylko obowizujce w tym zakresie przepisy, ale rwnie strategiczne kierunki dziaa.

Omwione zostay take zasady wsppracy midzy sieciami LEADER w Hiszpanii. Podnoszono ponadto problematyk zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich (w Hiszpanii przyjto odrbn od PROW ustaw regulujc te kwestie).

Ze strony polskiej w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia "Kapita - Praca - Rozwj": Jarosaw Supera - Prezes Zarzdu oraz Beata Sudnik - Dyrektor Zespou ds. Wdraania LSR, Wsppracy i Rozwoju oraz trzyosobowa delegacja Gminy Mrozy w skadzie: Dariusz Jaszczuk - Wjt Gminy, Marek Rudka - Przewodniczcy Rady i Magdalena Sulich - Dyrektor Centrum Kultury. W Kongresie uczestniczyli rwnie Wadysaw Husejko - Marszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, Izabela Dryjaska - czonek Rady LGD "Dobre Gminy" oraz Robert Krysztofiak - gwny specjalista ds. LEADER w UM Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Zrwnowaony rozwj obszarw wiejskich ma przyczyni si do poprawy warunkw ycia na tych obszarach, zatrzyma odpyw ludnoci, przyczyni si do wzrostu konkurencyjnoci sektora rolno-spoywczego, wyrwna poziom ycia na wsi i w miecie oraz dynamizowa wspprac w zakresie produkcji rolinnej, hodowli, turystyki, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, produktw regionalnych oraz usug dla ludnoci. Hiszpaskie Lokalne Grupy Dziaania stawiaj gwnie na umocnienie pozycji kobiet oraz modych ludzi na obszarach wiejskich oraz dugoterminowe planowanie rozwoju. Istotne jest rwnie upowszechnienie wykorzystania naturalnych rde energii oraz nowoczesnych technologii.

Podczas spotkania by rwnie przedstawiony przykad wykorzystania metodologii Leadera w Algierii dla wsparcia edukacji i udziau kobiet w yciu spoecznym i gospodarczym.

W trakcie Kongresu odbyy si oficjalne rozmowy delegacji Gminy Mrozy i aragoskiej Gminy Maestrazgo. Obie strony przedstawiy informacje o swojej dotychczasowej dziaalnoci i perspektywach rozwoju. Wjt Gminy Mrozy wrczy partnerom hiszpaskim materiay przygotowane w jzyku hiszpaskim - zaproszenie do wsppracy. Ustalono dalszy tryb postpowania. Strona polska zaprezentuje projekt deklaracji wsppracy, ktra zostanie podpisana w trakcie wizyty strony hiszpaskiej w Polsce, planowanej w czerwcu 2009 roku.

W trakcie Kongresu przeprowadzone zostay rwnie rozmowy o wsppracy pomidzy Stowarzyszeniem KPR i aragoskim Stowarzyszeniem Rozwoju Maestrazgo reprezentowanym przez jego Prezesa - Javier Oquendo Calvo oraz Kordynatora Leader - Jorge Abril Aznar (na zdjciu poniej po prawej stronie). W trakcie rozmw Dyrektor Beata Sudnik przedstawia koncepcj budowy EPE, promocji i sprzeday zintegrowanego produktu turystycznego. Przedstawiona zostaa rwnie koncepcja utworzenia Wioski Aragoskiej. Ustalono, e po przesaniu stronie hiszpaskiej opisu caego projektu w jzyku hiszpaskim przedstawi ona moliwy zakres projektu wsppracy.

Odbyo si rwnie spotkanie z grup ADRI (Calatayud) i zdecydowano o rozpoczciu prac nad wsplnym projektem, ktry jest realizowany w Hiszpanii pod nazw "Aragonia na twoim stole", a w Polsce bdzie wdraany pod tytuem "Kuchnia Polska na twoim stole". Delegacje obu grup zo wizyt w Polsce w czerwcu br.

Opracowano na podstawie materiaw Stowarzyszenia Kapita - Praca - Rozwj.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy