Październik 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Jesteś naszym
Licznik
gościem.


Zmiany w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Mrozy

25.07.2013

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Mrozy przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Nowe zasady gospodarowania odpadami powodują powstanie nowych obowiązków dla właścicieli nieruchomości, które wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy w Mrozach:

1.Uchwała w spr. przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne;

2.Uchwała w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat;

3.Uchwała w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

4.Uchwała w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy;

5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiści z terenu gminy Mrozy i zagospodarowanie tych odpadów

NOWE OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

1. Dla nieruchomości zamieszkałych została ustalona opłata za gospodarowanie odpadami "w wysokości 10 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Natomiast dla gospodarstw domowych nie prowadzących selektywnej zbiórki odpoadów opłata ta wynosić będzie 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowgo."

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza, instytucje) wprowadzono stawkę 8 zł za jeden worek o pojemności do 110 litrów. Opłata ta ustalona jest dla worków z odpadami zmieszanymi. Odpady posegregowane z grupy podstawowej odbierane będą w każdej ilości bez dodatkowych opłat.

3. Do dnia 20.05.2013 r. właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nie zamieszkałej jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Mrozach lub sołtysowi wsi wypełnioną przez siebie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację będzie można pobrać:

- ze strony www.mrozy.pl
- od sołtysa wsi
- w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy.


4. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie bądź powstania wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty w drodze decyzji.

5. Opłaty wnoszone będą za kwartał, bez wcześniejszego wezwania w następujących terminach:

- za I kwartał – do dnia 15 marca
- za II kwartał – do dnia 15 maja
- za III kwartał – do dnia 15 września
- za IV kwartał – do dnia 15 listopad

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 17 września 2013 r i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

6. Nowy system gospodarowania odpadami, będzie działał w sposób podobny do obecnego a mianowicie:

- zbiórki odpadów odbywać się będą wg podanego do wiadomości mieszkańców harmonogramu,
- odpady komunalne objęte będą selektywną zbiórką, tzn. że segregowanie odpadów musi być dzielone na odpowiednie frakcje i gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i napisach:
- worek czarny – odpady zmieszane,
- worek biały – makulatura,
- worek niebieski – szkło,
- worek żółty – plastik,
- worek różowy – butelki PET
- worek brązowy – odpady wielomateriałowe
- worek zielony – puszka

7. Niewystawienie worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów, jednak nie uchyla od obowiązku zapłaty.

8.Dotychczas zawarte umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mrozach na odbiór odpadów zachowują swoją ważność do dnia 30 czerwca 2013 r.


copyright 2006-2015 Urząd Miasta i Gminy Mrozy