Maj 2021
PnWtrCzPtSbNd
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Sukcesy Zespou Szk w Mrozach

11.12.2009

"Zrodzeni z tajnych kompletw roniemy z Polsk dzi now"- piewamy w hymnie Zespou Szk w Mrozach. To motto wyznacza kierunek dziaania dyrekcji i nauczycieli pracujcych w tej szkole. Opierajc si na tradycji chcemy jednoczenie wybiega w przyszo, by modzie opuszczajca mury naszego liceum i gimnazjum moga podoa wyzwaniom stawianym przez wspczesny wiat; aby bya "dum naszych czasw".

Dum naszych czasw jest rwnie wyremontowany w okresie wakacji budynek szkoy.

Po wielu latach braku rodkw na powane remonty w tej placwce, Gminie udao si pozyska znaczce fundusze z Urzdu Marszakowskiego na modernizacj budynku. Wadze gminy z wasnego budetu dooyy rwnie znaczce rodki na biece remonty i dziki temu udao si wykona wiele bardzo istotnych prac min.: wykonano elewacj budynku szkoy, wymieniono dach i blach na budynku, wykonano nowe obrbki blacharskie, wymieniono okna w caej szkole, wykonano odwodnienie budynku, uoono kostk przed wejciem do szkoy. Wewntrz budynku rwnie przeprowadzono znaczce remonty tj. remont generalny sali gimnastycznej, siowni, pracowni PO, odnowiono przebieralnie, azienki uczniowskie, wietlic, gabinet pedagoga, klasy, wymieniono drzwi zewntrzne i zakupiono wyposaenie do sali lekcyjnej. Dziki przeprowadzonym remontom i modernizacji znacznie polepszyy nam si warunki pracy i nauki oraz podnis si wygld estetyczny placwki.

Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom wspczesnych czasw od 1 wrzenia 2009r. utworzono klas I LO z innowacj pedagogiczn Bezpieczestwo Publiczne. Klasa ta cieszy si duym zainteresowaniem uczniw i rodowiska lokalnego. Uczniowie oprcz nauki przedmiotw wynikajcych z organizacji pracy liceum maj zaplanowane zajcia warsztatowe z zakresu ochrony przeciwpoarowej oraz bezpieczestwa i porzdku publicznego, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, strzelectwa, zajcia na terenie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej, Komendy Powiatowej Policji i na terenie Jednostki Wojskowej. Obowizkowe zajcia dydaktyczne odbywaj si przez cztery dni w tygodniu, za w pity dzie odbywaj si zaplanowane zgodnie z harmonogramem poszczeglne moduy zaj. Bardzo istotnym wydarzeniem dla szkoy byo podpisanie porozumie odnonie wsppracy z: Centraln Szko Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie, Wydziaem Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Komend Powiatow Policji w Misku Maz., Zarzdem Oddziau Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP woj. mazowieckiego, Komend Powiatowej Stray Poarnej w Misku Maz., Oddziaem Specjalnym andarmerii Wojskowej w Misku Mazowieckim, Gminnymi jednostkami OSP. Stowarzyszenie " andarm" objo szko honorowym patronatem.

Obecnie w Zespole Szk w Mrozach pod okiem 37 nauczycieli uczy si 380 uczniw. W szkole, oprcz statutowych zada zwizanych z realizacj ramowych planw, organizowane s zajcia pozalekcyjne, w ramach ktrych rozwijane s zdolnoci i umiejtnoci naszych uczniw. Dla modziey liceum organizowane s zajcia fakultatywne i koa zainteresowa, w czasie ktrych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry przygotowuje si do matury. Uczniowie mog rwnie rozwija swoje zdolnoci plastyczne uczestniczc w zajciach koa plastycznego oraz zainteresowania artystyczne poprzez udzia w zajciach teatralnych z aktorem p. Andrzejem Papisem. Uczniowie uczestnicz rwnie w zajciach chru szkolnego i w zajciach tanecznych, podczas ktrych poznaj ludowe tace polskie, a take tace towarzyskie.

W ramach zaj fakultatywnych w szkole dziaa koo dziennikarskie, wydajce miesicznik "Adamexpress". Oprcz wymienionych zaj w szkole s organizowane zajcia wyrwnujce poziom wiedzy uczniw.

W godzinach popoudniowych modzie ma moliwo uczestniczy w zajciach SKS, w czasie ktrych uczniowie mog doskonali swoje umiejtnoci z koszykwki i piki siatkowej.

Raz w tygodniu w ramach projektu ,,Powszechna nauka pywania dla uczniw gminy Mrozy w 2009r." modzie ma moliwo bezpatnie doskonali umiejtnoci pywackie. Od wrzenia 2009r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestnicz w zajciach fakultatywnych z tacw i piki siatkowej i koszykowej. Modzie szkolna aktywnie uczestniczy w zawodach midzyszkolnych w ronych dyscyplinach sportu (biegi przeajowe, pika nona, pika siatkowa, koszykwka, pywanie, narciarstwo biegowe, lekka atletyka, unihoc, ringo, siatkwka plaowa, dwubj nowoczesny, tenis stoowy) odnoszc wiele sukcesw.

W okresie letnim i zimowych szkoa organizuje obozy sportowe. W ramach integracji rodowisk uczniowie z rodzicami i nauczycielami bior udzia w turniejach pokoleniowych w pice siatkowej druyn mskich i eskich.

W biecym roku szkolnym odbyo si podsumowanie w ramach powiatowego systemu wspzawodnictwa sportowego szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za rok 2008/2009 prowadzone przez Szkolny Zwizek Sportowy, w ktrym Gimnazjum w Mrozach zajo I miejsce w powiecie, dziewczta z LO w Mrozach zajy II miejsce, a chopcy V miejsce w powiecie.

Modzie z naszej szkoy zdobywa laury za osignicia w rnorodnych konkursach. Spord sukcesw uczniw i ich opiekunw warto podkreli uzyskanie przez Mateusza Chmielewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrw za najwysze wyniki w nauce w LO oraz zajcie I miejsca na szczeblu powiatu w XVIII Oglnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ycia przez Aleksandr Stal, dziki czemu uczennica naszego liceum bdzie reprezentowa powiat miski w etapie wojewdzkim konkursu. Duym osigniciem jest take zajcie przez Teofil Males z gimnazjum i Agnieszk widersk z LO punktowanych miejsc w konkursie ekologicznym "Powiat Miski - jadc rowerem zobacz?", zorganizowanym przez Starost Powiatu Miskiego oraz zajcie II miejsca w IV powiatowym konkursie zdrowia pod hasem "Wirusy cigle atakuj" przez ucznia klasy III liceum Mateusza Chmielewskiego.

Modzie naszej szkoy pod kierunkiem nauczycieli i wychowawcw przygotowaa interesujce apele, programy artystyczne i uroczystoci szkolne min: apel powicony rocznicy wrzenia 1939 roku, Gminn akademi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel z okazji Uroczystoci Wszystkich witych, Gminn akademi z okazji wita Niepodlegoci - "Pie, czyn, wspomnienie - to Polska", apel powicony prawom dziecka i Konwencji Praw Dziecka.

Obecnie na terenie szkoy trwa akcja "I Ty moesz zosta witym Mikoajem", dziki ktrej wesprzemy dzieci z naszej szkoy bdce w trudnej sytuacji yciowej i finansowej, aby take dla nich radonie zawiecia betlejemska gwiazda.

Szkoa wcza si rwnie aktywnie w akcj "Gra grosza" oraz w akcj Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, w ktrej zagramy 8 stycznia 2010 roku.

Przedtem jednak przed nami 22 grudnia - dzie szczeglny dla naszej szkoy nie tylko ze wzgldu na przedwiteczne spotkanie przy opatku. W tym bowiem dniu obchodzimy wito naszego patrona Adama Mickiewicza, ktrego urodziny przypadaj w Wigili. Ju teraz uczniowie wytypowani do konkursu wiedzy o patronie ucz si szczegw z jego biografii, inni przygotowuj prezentacje multimedialne na temat wieszcza. Na program wita szkoy zoy si take konkurs kold i pastoraek wykonanych przy akompaniamencie naszych uzdolnionych saksofonistw i keyboardzistw.

Remonty, osignicia dydaktyczne, artystyczne i sportowe oraz inne dziaania na rzecz placwki su kontynuacji dobrych tradycji tej szkoy . Mamy rwnie ambicje nalee do grona najlepszych szk w powiecie miskiem.

Marianna Bogusz Dyrektor Zespou Szk w Mrozach
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy