Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Sołectwa i miejscowości

Mapa sołectw gminy Mrozy:

Wykaz miejscowości gminy Mrozy:Borki Choszcze Dąbrowa Dębowce Gójszcz Grodzisk Guzew Jeruzal Kołacz Kruki Kuflew Lipiny Lubomin Łukówiec Mała Wieś Mrozy Natolin Płomieniec Porzewnica Rudka Skruda Sokolnik Topór Trojanów Wola Paprotnia Wola Rafałowska

Borki
Powierzchnia obrębu: 409,97 ha
Liczba ludności: 137
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne


Choszcze
Powierzchnia obrębu: 530,68 ha
Liczba ludności: 65
Parafia: Oleksin
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne, ekologiczne w dolinach rzek

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Dąbrowa
Powierzchnia obrębu: 214,60 ha
Liczba ludności: 180
Parafia: Kuflew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej -siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne, zabudowy usługowej i produkcyjnej

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Dębowce
Powierzchnia obrębu: 825,81 ha
Liczba ludności: 196
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal

Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Gójszcz
Powierzchnia obrębu: 664,61 ha
Liczba ludności: 153
Parafia: Kałuszyn
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:
Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne, ekologiczne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Grodzisk
Powierzchnia obrębu: 591,55 ha
Liczba ludności: 655
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne, leśne

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Guzew
Powierzchnia obrębu: 750,55 ha
Liczba ludności: 251
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Jeruzal
Powierzchnia obrębu: 694,47ha
Liczba ludności: 328
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Kołacz
Powierzchnia obrębu: 137,66 ha
Liczba ludności: 58
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Kruki
Powierzchnia obrębu: 190,16 ha
Liczba ludności: 80
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Kuflew
Powierzchnia obrębu: 714,02 ha
Liczba ludności: 150
Parafia: Kuflew
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Lipiny
Powierzchnia obrębu: 945,98 ha
Liczba ludności: 321
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Lubomin
Powierzchnia obrębu: 136,43 ha
Liczba ludności: 110
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Łukówiec
Powierzchnia obrębu: 1002,15 ha
Liczba ludności: 299
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, zabudowy produkcyjnej i usługowej

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Mała Wieś
Powierzchnia obrębu: 945,17 ha
Liczba ludności: 445
Parafia: Kuflew
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Mrozy
Powierzchnia obrębu: 772,59 ha
Liczba ludności: 3440
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
zabudowy rolniczej - siedliskowej, zabudowy letniskowej, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, sportu i towarzyszących usług, rolne, leśne, zabudowy
produkcyjnej i usługowej

Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Natolin
Powierzchnia obrębu: 45,07 ha
Liczba ludności: 40
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:
Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Płomieniec
Powierzchnia obrębu: 719,70 ha
Liczba ludności: 127
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, tereny rolne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Porzewnica
Powierzchnia obrębu: 58,48 ha
Liczba ludności: 38
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne, ekologiczne w dolinach rzek


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Rudka
Powierzchnia obrębu: 337,92 ha
Liczba ludności: 159
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Skruda
Powierzchnia obrębu: 351 ha
Liczba ludności: 108
Parafia: Oleksin
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Sokolnik
Powierzchnia obrębu: 661,47 ha
Liczba ludności: 402
Parafia: Kuflew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Topór
Powierzchnia obrębu: 1641,71 ha
Liczba ludności: 144
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, rolne, leśne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Trojanów
Powierzchnia obrębu: 643,35 ha
Liczba ludności: 185
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Wola Paprotnia
Powierzchnia obrębu: 188,39 ha
Liczba ludności: 222
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny rolne


Przejdź do: Wykaz miejscowości gminy Mrozy

Wola Rafałowska
Powierzchnia: 322,27 ha
Liczba ludności: 349
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:31985