Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA I GMINY MROZY
województwo mazowieckie
powiat miński
ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy

tel./ fax (25) 757-47-66, 757-41-90, 757-41-75

Adres e-mail: gmina@mrozy.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /urzadgminymrozy/skrytka

Numer pokoju

Zakres obsługi

Pracownicy

Tonowy numer wewnętrzny tel.

3

Urząd Stanu Cywilnego,
ewidencja ludności,
dowody osobiste

Emilia Nowik

Wioleta Gałązka

3

8

podatki

Izabela Żmudzin
Karolina Dąbrowska-Trojan

8

16

Deklaracje za gospodarowanie odpadami,
ochrona środowiska,
wycinka drzew
Gabriela Jastrzębska

16

13

Podatek akcyzowy,
gospodarka gruntami,
gospodarka komunalna,
ochrona zwierząt
Renata Gałązka
Maria Rodzik

13

 

oświata

Płace

Faktury

Organizacyjnie

14 nastęnie numer 109

14 następnie numer 111

14 następnie numer 114

15

działalność gospodarcza,
zarządzanie kryzysowe,
ochrona przeciwpożarowa

Paulina Moczydłowska
Karolina Grązka

15

16

Planowanie przestrzenne,
decyzje środowiskowe,
zabytki
Kamila Juśkiewicz

16

I piętro

obsługa kasowa

Agnieszka Konca

18

5

Biuro Rady Miejskiej

Agnieszka Bielska

105

6

księgowość budżetowa

Paulina Nowicka

106

10

księgowość budżetowa

Agnieszka Gromulska
Monika Zarzycka

110

Fax

117

Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Informacja dotycząca obsługi osób zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Miasta i Gminy w Mrozach informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności:
Magdalena Sulich – sekretarz gminy Mrozy
adres email: m.sulich@mrozy.pl
Telefon/fax: (25) 757 41 75, (25) 757 41 90

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-23
Data publikacji:2016-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:51937