Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2021 r.

31 grudnia 2021

W środę 29 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXVI, ostatnia w 2021 roku, sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W obradach uczestniczył gość szczególny – Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Na początku posiedzenia, Burmistrz Mrozów przedstawił prezentację, w której podsumował mijający rok. W roku 2021 r. łączne wydatki budżetowe wyniosły 63 370 472,14 zł, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 18 491 381,53 zł. Największe zadania to budowa kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, budowa i remonty dróg, termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Jeruzalu oraz wiele innych zadań o mniejszej wartości. Większość środków na inwestycje została pozyskana ze źródeł zewnętrznych, w tym między innym z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2021 roku w naszej gminie odbyło się również wiele ważnych wydarzeń, jak np. uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic na Rondzie Gwiazd serialu Ranczo, Mazowiecka Sportowa Senioriada, II Festyn Archeologiczny w Mrozach - Kierunek Grodzisko, obchody świąt i uroczystości patriotycznych. Rok 2021 był kolejnym czasem dynamicznego rozwoju gminy, co potwierdzają prestiżowe ogólnopolskie rankingi.

Burmistrz po podsumowaniu najważniejszych inwestycji i osiągnięć w mijającym roku, podziękował Pani Marszałek za przychylność i zrozumienie potrzeb gminy Mrozy oraz bardzo dobrą współpracę. Do podziękowań przyłączył się także Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrozach, przekazując na ręce Pani Marszałek podziękowanie dla Samorządu Województwa Mazowieckiego za wieloletnie wspieranie gminy w realizacji zadań publicznych gminy.

Istotnym punktem XXVI sesji Rady Miejskiej w Mrozach było:

- przyjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031. Rok 2022 jest kolejnym rokiem zrównoważonego budżetu, gdzie nie planuje się deficytu, a wydatki są równe dochodom.

Podczas sesji Radni podjęli także uchwały:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2022 rok.

Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=1061

Podsumowanie roku 2021 – prezentacja:

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-31
Data publikacji:2021-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2612