Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina Mrozy

20 września 2021

Dnia 27 lipca 2021  roku Burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina Mrozy”.

Na realizację tego zadania Gmina Mrozy  pozyskała 306 306,74 zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 6 w Jeruzalu.

Cel główny projektu dotyczy zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynku poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz produkcja energii elektrycznej z nowo

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i306/20-00 z dnia 27 lipca 2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-20
Data publikacji:2021-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2052