Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”

10 września 2019

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku, realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  350.086,25 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 280.069,00 zł.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych m.in.:

a także szkolenia dla nauczycieli:

Celem i planowanym efektem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-10
Data publikacji:2019-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3450